ALGEMENE VOORWAARDEN/GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bedrijfsgegevens
Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door: 
 
Nilfisk NV/SA
Riverside Business Park C3/C4
Internationalelaan 55
1070 Brussel
België
 
Telefoon: +32 2 467 60 50
Fax: +32 2 463 44 16
 
Ondernemingsnummer: BE 0403.233.057
 
De juridische vertegenwoordiger van het bedrijf is CEO de heer Hans Henrik Lund​.

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Nilfisk stelt alles in het werk om de informatie die wordt verstrekt op de website regelmatig te controleren en bij te werken. Desalniettemin draagt Nilfisk geen verantwoordelijkheid voor een correcte, volledige, up-to-date en constant beschikbare inhoud van de website. Nilfisk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder kennisgeving vooraf. 
 
De getoonde producten zijn een afspiegeling van het volledige assortiment van Nilfisk echter, het is mogelijk dat niet alle producten in alle landen verkrijgbaar zijn. 
 
Nilfisk wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de website die geschikt is voor de gebruiker en zijn/haar doeleinden. Strikte informatie, bindend advies en aanbevelingen worden alleen door Nilfisk gedaan in persoonlijke en individuele communicatie.
 
Nilfisk accepteert ook geen verantwoordelijkheid voor deze website, (of de server waarop de website draait) dat deze vrij is van virussen en andere schadelijke onderdelen. Deze website kan gelinkd zijn aan andere websites. De inhoud die wordt aangeboden door derden wordt niet gezien als eigendom van Nilfisk, inclusief de hyperlinks die worden gebruikt om naar deze inhoud te verwijzen. Links naar externe websites worden gebruikt op eigen risico.
 
Deze website is ontworpen op basis van het Deense rechtssysteem; gebruik van de website is onderhevig aan de Deense wet. De exclusieve plaats van rechtspraak geldend voor transacties met geregistreerde dealers, geregistreerde rechtspersonen en speciale fondsen vallen onder het Publiek Recht in de vestigingsplaats van Nilfisk A/S. 
 

GEGEVENSBESCHERMING

Het kan zijn dat u gebruik maakt van Nilfisk internet aanbiedingen zonder dat uw persoonlijke identiteit bekend is bij ons. Indien u contact zoekt met Nilfisk kan het noodzakelijk zijn om bepaalde gegevens op te vragen, op te slaan en te bewerken zodat uw identiteit bekend is. Nilfisk verzamelt en gebruikt alle persoonlijke gegevens die u zelf heeft verstrekt of informatie die u heeft verstrekt doordat u op onze website bent geweest alleen maar met het doel waarvoor u contact heeft gezocht. Deze gegevens worden bewaard door Nilfisk en alleen indien noodzakelijk doorgegeven aan andere organisaties binnen de Nilfisk groep. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandelt in overeenstemming met de lokale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. 
 
Om de navigatie te vergemakkelijken, maken we gebruik van cookies op deze website. De cookies zullen alleen actief zijn gedurende het verblijf op onze website. Indien u de website verlaat zullen de cookies worden verwijderd. Voor het maken van statistieken over de gebruikers van onze website gebruiken we web analytics sessie cookies. 
 
Nilfisk verzamelt IP adressen voor administratieve doeleinden en interne opvolging en analyse. Indien u onze website bezoekt registreren onze servers alleen het IP adres. 
 

COPYRIGHT, GEBRUIKERSRECHTEN

De inhoud van deze website is de volledige eigendom van Nilfisk en is onderhevig aan Copyright en andere intellectuele rechten en wetgeving. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt, verspreid, gewijzigd of beschikbaar worden gesteld aan derden voor commerciële doeleinden. Dit heeft geen betrekking op het downloaden van teksten, afbeeldingen of tekeningen door dealers of wederverkopers indien deze gebruikt worden voor het verkopen van Nilfisk producten. Nilfisk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en misbruik van deze informatie. 
 
Voor het gebruik van het Nilfisk logo moet te allen tijde toestemming worden verleend. Neem voor toestemming contact op met de afdeling marketing.
 
Alle producten en merknamen zijn beschermd en eigendom van Nilfisk A/S en mogen niet geregistreerd worden als domeinnaam of deel van een domeinnaam of handelsmerk door enige derde partij.
​​